Javni razpis o dodelitvi proračunskih sredstev društvom in drugim organizacijam, ki izvajajo socialnovarstvene programe in ostale programe, ki niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Tišina za leto 2024

25. 4. 2024 Stanka H. (Občinska uprava) 112