Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Franc Kovač
  • Član, Simon Detellbach
  • Član, Primož Debelak
  • Strokovni sodelavec, Drago Jureš