Torek, 28. Marec 2017
   
baner.gif


Predstavitev

"Glej, zemlja si je vzela kar je njeno,
a kar ni njeno nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti."
                                 
                                    (S.Makarovič)
Na območju občine Tišina obstoji 11 pokopališč in sicer:

1.  pokopališče     MurskiČrnci             za naselje Murski Črnci
2.  pokopališče     Gradišče                  za naselje Gradišče
3.  pokopališče     Tišina                       za naselje Tišina
4.  pokopališče     Petanjci                    za naselje Petanjci
5.  pokopališče     Vanča vas I.             za naselja Tropovci, Rankovci in Vanča vas
6.  pokopališče     Vanča vas II.            za naselji Rankovci, Vanča vas (evangeličansko)
7.  pokopališče     Borejci                      za naselje Borejci
8.  pokopališče     Murski Petrovci       za naselje Murski Petrovci
9.  pokopališče     Sodišinci                 za naselje Sodišinci
10. pokopališče    Gederovci               za naselje Gederovci
11. pokopališče    Krajna                      za naselje Krajna
 

Pokopališko in pogrebno dejavnost na območju občine Tišina urejajo naslednji lokalni predpisi:
1. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOT – UPB1)(Uradni list Republike Slovenije št. 100/2007)
2. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina (Uradni list Republike Slovenije, št. 101/2000, 69/2004)Vzdrževanje in urejanje pokopališč je dejavnost, ki se opravlja v okviru režijskega obrata in zajema naslednja dela:
– razdelitev na posamezne vrste grobov,
– vodenje katastra pokopališč, najemnikov grobov, pokopanih oseb,
– odvoz odpadkov,
– vzdrževanje zelenih površin, ograj, poti,
– vzdrževalna dela na objektih mrliških vežic ter drugih objektih in napravah na pokopališču,
– ostalo potrebno delo na pokopališčih.

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 24.03.2017
  Čebele in opraševanje

  Opraševanje rastlin je v preteklosti potekalo spontano in brez posredovanja ljudi. Na poljščine, ki potrebujejo opraševanje so opraševalci prihajali iz bližnjih habitatov...
  Preberi več
 • 24.03.2017
  Podonavska regija se zavezuje trajnostni mobilnosti v turizmu

  15 organizacij iz 9 evropskih držav ob Donavi spodbuja razvoj in vzspotavitev Mreže destinacij (biserov), da bi svojim obiskovalcem in prebivalcem ponudili možnost za potovanje...
  Preberi več
 • 23.03.2017
  V spomin: Slavko Cener (1955 - 2017)
  »Življenje se je izteklo...
  Glas se je stišal in umiril, misel je obstala pred nerešljivo skrivnostjo. »   Kako težko je v besedo ujeti dušo plemenitega človeka,...
  Preberi več
 • 22.03.2017
  Vabilo na Vanekov večer

  Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS), Svetovna organizacija za naravo (WWF) in Zveza društev Moja Mura vas v okviru kampanje Rešimo...
  Preberi več
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije