Torek, 28. Marec 2017
   
baner.gif

Vabila - odbor za gospodarstvo


Vabila in gradivo 2014 - 2018

21. seja odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (06.03.2017) ob 16.00 uri)

20. seja odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (04.01.2017) ob 16.00 uri)

19. seja odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (19.12.2016 ob 15.30 uri)

18. seja odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (12.12.2016 ob 18.30 uri)

17. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (18.11.2016 ob 16.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 17. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
 3. Obravnava in sprejem Zapisnika 15. in 16. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
 4. Predlog Rebalansa II Proračuna občine Tišina za leto 2016
 5. Razno

16. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (10.10.2016 ob 16.00 uri)

15. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (28.09.2016 ob 16.00 uri)

14. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (21.06.2016 ob 16.00 uri)

13. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (17.05.2016 ob 16.00 uri)

12. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (11.04.2016 ob 18.00 uri)

11. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (13.01.2016 ob 16.00 uri)

10. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (16.12.2015 ob 16.00 uri)

9. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (07.12.2015 ob 18.30 uri)

8. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (16.11.2015 ob 17.00 uri)

7. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (13.10.2015 ob 16.00 uri)

6. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (14.09.2015 ob 17.00 uri)

5. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (20.05.2015 ob 16.00 uri)

4. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (09.04.2015 ob 17.00 uri)

3. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (03.03.2015 ob 17.00 uri)

2. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (14.01.2015 ob 16.00 uri)

1. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (11.12.2014 ob 18.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti; Vabilo
 2. Konstituiranje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
 3. Predlog Sklepa o ceni vzdrževanja pokopališč in okolice z mrliško vežo; Priloga
 4. Dogovor o delu Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
 5. Razno.

31. seja odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (13.06.2014 ob 20.00 uri)

30. seja odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (10.06.2014 ob 19.00 uri)

29. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (08.04.2014 ob 19.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 28. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Odgovori na vprašanja in pobude s prejšnjih sej
 5. Predlog Zaključnega računa Proračuna občine Tišina za leto 2013
 6. Predlog Ukrepov za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Tišina za leto 2014
 7. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2013:
  - Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
  - Saubermacher Komunala d.o.o. Murska Sobota
  - Medobčinska inšpekcija in redarstvo
 8. Letno poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2013
 9. Regionalna destinacijska organizacija
 10. Pomurski vodovod
 11. Razno

28. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (31.01.2014 ob 19.00 uri)

27. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (07.01.2014 ob 18.00 uri)

 

Vabila in gradivo 2013

26. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (26.11.2013 ob 18.00 uri)

25. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (12.11.2013 ob 18.00 uri)

24. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (20.06.2013 ob 18.00 uri)

23. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (14.05.2013 ob 18.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 21. seje in 22. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Odgovori na vprašanja in pobude s prejšnjih sej odbora
 5. Predlog ukrepov na podlagi 2. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina
 6. Razno

22. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (09.04.2013 ob 19.00 uri)

 

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Odgovori na vprašanja in pobude s prejšnje seje
 5. Predlog Zaključnega računa Proračuna občine Tišina za leto 2012
 6. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2012:
  -       Saubermacher Komunala d.o.o. Murska Sobota
  -       Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
 7. Vloga g. Pajžlarja glede NUSZ
 8. Razno

21. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (19.03.2013 ob 18.00 uri)

 

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 20. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 20. redne seje OS občine Tišina
 4. Odgovori na vprašanja in pobude s prejšnje seje odbora
 5. Predlog Proračuna občine Tišina za leto 2013 – II. obravnava
         a.   Uvod
         b.   Odlok o proračunu občine Tišina za leto 2013
         c.    Splošni del
         d.   Obrazložitve Splošnega dela
         e.   Posebni del
         f.    Obrazložitve Posebnega dela
         g.   Načrt razvojnih programov občine Tišina za obdobje 2013 - 2016
         h.   Obrazložitve Načrta razvojnih programov občine Tišina za obdobje 2013 - 2016
         i.    Kadrovski načrt za leti 2013 in 2014
         j.    Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Tišina za leto 2013
         k.   Sklep o letnem načrtu razpolaganja s stavbami in deli stavb občine Tišina za leto 2013
         l.    Sklep o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči občine Tišina za leto 2013

        m.   Sklep o letnem načrtu pridobivanja premičnega premoženja občine Tišina za leto 2013
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Tišina
 7. Predlog Programa dela občinskega sveta in občinske uprave občine Tišina v letu 2013
 8. Vloga g. Pajžlarja glede NUSZ
 9. Razno


Vabila - Odbor za gospodarstvo


Leto 2011


Vabilo - 5. seja - 05.07.2011
Vabilo - 4. seja - 24.05.2011
Vabilo - 3. seja - 11.04.2011
Vabilo - 2. seja - 09.02.2011
Vabilo - 1. seja - 24.01.2011

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 24.03.2017
  Čebele in opraševanje

  Opraševanje rastlin je v preteklosti potekalo spontano in brez posredovanja ljudi. Na poljščine, ki potrebujejo opraševanje so opraševalci prihajali iz bližnjih habitatov...
  Preberi več
 • 24.03.2017
  Podonavska regija se zavezuje trajnostni mobilnosti v turizmu

  15 organizacij iz 9 evropskih držav ob Donavi spodbuja razvoj in vzspotavitev Mreže destinacij (biserov), da bi svojim obiskovalcem in prebivalcem ponudili možnost za potovanje...
  Preberi več
 • 23.03.2017
  V spomin: Slavko Cener (1955 - 2017)
  »Življenje se je izteklo...
  Glas se je stišal in umiril, misel je obstala pred nerešljivo skrivnostjo. »   Kako težko je v besedo ujeti dušo plemenitega človeka,...
  Preberi več
 • 22.03.2017
  Vabilo na Vanekov večer

  Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS), Svetovna organizacija za naravo (WWF) in Zveza društev Moja Mura vas v okviru kampanje Rešimo...
  Preberi več
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije