Sreda, 19. September 2018
   
baner.gif


Obvestilo - predlogi za člane Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije


V maju poteče mandat dosedanjim članom Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije. Organizacija v občini Tišina in občane zato obveščamo, da lahko v skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah podajo predloge za novo imenovanje Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije (za volitve romskega svetnika).

Predloge je potrebno posredovati posebej za predsednika in namestnika predsednika vsake od komisij. Zanje je potrebno upoštevati določila 35. člena ZLV, po katerem se predsednik in namestnik volilne komisije imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov.

Pri predlogih za posebno občinsko volilno komisijo upoštevajte določila 36. člena ZLV, da mora biti vsaj en član in en namestnik posebne občinske volilne komisije pripadnik romske skupnosti.

Za vsakega od predlaganih kandidatov je potrebno  priložiti izpolnjen obrazec soglasja, ki ga morajo kandidati podpisati. Pri oblikovanju predlogov za člane občinskih volilnih komisij upoštevajte tudi omejitve v zvezi z nezdružljivostjo funkcij, kar pomeni, da člani občinskih volilnih komisij ne smejo biti kandidati (za župana, člana občinskega sveta in člana vaškega odbora) na jesenskih lokalnih volitvah.

Predloge lahko oddate na občinski upravi občine Tišina, Tišina 4. Upoštevani bodo predlogi, ki bodo na občinsko upravo osebno ali po pošti posredovani najpozneje do četrtka, 29. marca 2018 do 14.00 ure.

Obrazci:

icon word Predlog kandidatov za Občinsko volilno komisijo
icon word Predlog kandidatov za Posebno občinsko volilno komisijo
icon word Izjava kandidata za Občinsko volilno komisijo
icon word Izjava kandidata za Posebno občinsko volilno komisijo

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije