Četrtek, 30. Marec 2017
   
baner.gif


Medobčinska inšpekcija

Predstavitev

Župani desetih goričkih občin so podpisali dogovor o pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic medobčinske inšpekcije in redarstva. Medobčinski inšpektorji in redarji se ukvarjajo z nalogami s področij oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, javne snage in čiščenja javnih površin, urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin in podobnih področij, kot so urejanje javnih parkirišč, promet v naseljih in parkiranje, komunalne in turistične takse, zimska služba, javni red in mir ter naravna in kulturna dediščina. Naloge občinskega redarstva, ki jih je do zdaj opravljala tudi policija, začne medobčinska inšpekcija in redarstvo opravljati po sprejemu programa varnosti v občinah ustanoviteljicah.

Občine ustanoviteljice so: Tišina, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci.

Sedež organa je v Tešanovcih, naloge vodje začasno opravlja tajnik občine Moravske Toplice.

Kontakti

Medobčinska inšpektorja:

- Damir JOŠAR, gsm: 051/631-081
- Jani BOGDAN, gsm: 051/631-082 (tudi madžarski jezik)


Medobčinski redar:

- Tibor KUHAR, gsm: 051/631-083.

Prijavo kršitev je možno vložiti pisno na sedežu Medobčinske inšpekcije in redarstva, po pošti, telefonu ter na sedežu občin ustanoviteljic.

OPOZORILO: Lažna prijava je kazniva po 39. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru - UPB1 (Uradni list RS, št. 43/07) in se kaznuje z globo 500,00 EUR.

 

Inšpektor je občanom na voljo osebno na sedežu občinske uprave (Tišina 4) tudi v naslednjih terminih:

- torek, 17.01.2017 – TIŠINA od 11.00 do 13.00 ure, Inšpektor mag. Damir Jošar
- torek, 28.02.2017 – TIŠINA od 11.00 do 13.00 ure, Inšpektor Janez Bogdan
- torek, 28.03.2017 – TIŠINA od 08.00 do 10.00 ure, Inšpektor Janez Bogdan
- četrtek, 20.04.2017 – TIŠINA od 11.00 do 13.00 ure, Inšpektor Janez Bogdan
- torek, 09.05.2017 - TIŠINA od 11.00 do 13.00 ure, Inšpektor Janez Bogdan

Redar je osebno prisoten na področju občine v naslednjih terminih ali po dogovoru:

Sreda, 15.02.2017 od 8.00 do 14.00 ure
Torek, 21.02.2017 od 8.00 do 14.00 ure
Ponedeljek, 06.03.2017. od 8.00 do 14.00 ure
Sreda, 08.03.2017 od 8.00 do 14.00 ure
Torek, 14.03.2017 od 8.00 do 14.00 ure
Petek, 24.03.2017 od 8.00 do 14.00 ure
Ponedeljek, 03.04.2017 od 8.00 do 14.00 ure
Petek, 07.04.2017 od 8.00 do 14.00 ure
Torek, 25.04.2017 od 8.00 do 14.00 ure
Sreda, 10.05.2017 od 8.00 do 14.00 ure
Torek, 23.05.2017 od 8.00 do 14.00 ure
Torek, 30.05.2017 od 08.00 do 14.00 ure

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije