Nedelja, 27. Maj 2018
   
baner.gif


AJPES obvešča o novostih


Kako smo poslovali v Pomurski regiji v letu 2016?

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so v letu 2016 ustvarili večji skupni prihodek kot v letu 2015, več neto dodane vrednosti in neto čistega dobička ter povečali število zaposlenih. Plačilna disciplina se izboljšuje, število plačilno nesposobnih poslovnih subjektov je bilo nižje kot v preteklih letih.

Preverite  tudi poslovanje svojih poslovnih partnerjev v letu 2016 

Dne 15.05.2017 smo na portalu AJPES javno objavili 64.445 letnih poročil gospodarskih družb, 58.515 letnih poročil samostojnih podjetnikov in 23.241 letnih poročil društev za poslovno leto 2016 (https://www.ajpes.si/jolp/ ).

Na osnovi letnih poročil za leto 2016 smo gospodarskim subjektom pripisali nove bonitetne ocene S.BON. Pozitivni trendi v poslovanju se odražajo tudi pri bonitetni ocenah! Največji delež dobrih bonitetnih ocen imajo podjetja iz finančnih in zavarovalniških dejavnosti, gostinstva in dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, saniranja okolja ter iz nekaterih drugih dejavnosti.

Nova bonitetna ocena za vaše in druga podjetja vas čaka tukaj! →

Novosti pri registraciji s.p.

15. aprila 2017 je začel veljati ZGD-1J, ki določa, da je prijavo za vpis s.p., spremembo podatkov ali izbris s.p. mogoče vložiti največ 1 mesec vnaprej in ne več 3 mesece vnaprej. Še vedno velja, da mora podjetnik k prijavi za registracijo s.p. ali njegove podružnice priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoli poslovanje na njegovem naslovu, če ni sam lastnik objekta na tem naslovu. Ni pa več potrebna overitev izjave, če jo lastnik poda osebno na točki VEM ali če je lastnik Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost. Še vedno overitev ni potrebna, če je lastnik državni ali občinski sklad, ki je pristojen za stanovanjske zadeve.

Pogosta vprašanja in odgovori pri registraciji in spremembah s.p. →

Novice_Ajpes_maj

 

 

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije