Nedelja, 27. Maj 2018
   
baner.gif


Obvestilo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin


Območni urad Murska Sobota
Kocljeva 10, 9000 Murska Sobota

Številka: U06170-904/2016-18 (U950-10)
Datum: 10.04.2017

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja po uradni dolžnosti na podlagi 77. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Ur.l. RS, št. 93/2005, 90/2012- ZdZPVHVVR, 23/2013-ZZZiv-C in 40/2014- ZIN-B) in 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS št. 43/07, 40/14) v upravni zadevi zatiranja hude gnilobe čebelje zalege v kužnem krogu Veščica, naslednjo:

O D L O Č B O 

Vsem čebelarjem v krajih občine Murska Sobota: Markišavci, Černelavci, Veščica, Polana, Murska Sobota, Kupšinci, v krajih občine Tišina: Borejci, Rankovci, Vanča vas, Tišina, Gradišče, Tropovci in v krajih občine Puconci: Predanovci se odrejajo naslednji ukrepi: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v čebelnjaku SI157128 v kraju Veščica, lokacija čebelnjaka parcela št. 1067/0 k.o. 12 Veščica (koordinate izbruha xy: 170205, 587153), PREKLICUJE prepoved premikov čebelnjakov oz. čebeljih družin v polmeru treh kilometrov oz. preletne razdalje, glede na konfiguracijo terena, s čimer se PREKLIČE kužni krog oz. zapora v krajih Markišavci, Černelavci, Veščica, Polana, Murska Sobota, Kupšinci, Borejci, Rankovci, Vanča vas, Tišina, Gradišče, Tropovci in Predanovci.

odločba

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije