Sobota, 26. Maj 2018
   
baner.gif


Obvestilo – o spremembah načina obračunavanja storitve oskrbe s pitno vodo (komunalne storitve)


Spoštovane občanke in občani!

Obveščamo vas, da se je s 1.1.2017 storitev oskrbe s pitno vodo pričela zaračunavati v skladu z zahtevami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).

V skladu z navedeno Uredbo so uvedene sledeče spremembe:

 1. Pristojnost potrjevanja cen obveznih gospodarskih javnih služb je prenesena na občine. Tako izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo z elaboratom o oblikovanju cene predlaga ceno storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Občinski svet občine Tišina je 22.12.2016 potrdil elaborata, ki sta ju za dve oskrbovani območji pripravila Režijski obrat Občine Tišina - REO (Tišina, Petanjci, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci in Krajna) ter JP Vodovod sistema B d.o.o. (Murski Črnci, Gradišče, Tropovci, Vanča vas, Rankovci, Romsko naselje in Borejci). 
 2. Zavezanec za plačilo storitev javne službe je fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik te storitve. S tem je potrjeno načelo »povzročitelj plača« in pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev. Posledično bo v občini Tišina prišlo do sprememb pri obračunavanju storitev oskrbe s pitno vodo, ki bo na položnici prikazana v treh postavkah:

VODARINA – Obračunava se glede na m3 porabljene pitne vode. Vključuje stroške električne energije, prečrpavanja vode ter obratovanja naprav in objektov, stroške vzdrževanja javne infrastrukture, neposredne stroške dela, splošne upravne stroške ter stroške vodnega povračila, ki je bilo do sedaj na položnici vodeno kot posamezna postavka.

Cena od 2007 za območje celotne občine Tišina

0,3338 €/m3 + 0,0638 €/m3 (vodno povračilo) = 0,3976 €/m3 brez DDV

Potrjena cena za leto 2017 na oskrb. območju REO

0,5104 €/m3 brez DDV


OMREŽNINA
– Obračunava se mesečno, njena višina pa je vezana na premer vodomera. Omrežnina vključuje stroške amortizacije javne infrastrukture, stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti, stroške obnove in vzdrževanja priključkov ter vodomerov.

Potrjena cena za leto 2017 na oskrb. območju REO

3,1621 €/mesec brez DDV za vodomer DN 20

9,4864 €/mesec brez DDV za vodomer DN 25


SUBVENCIJA
– Občinski svet občine Tišina je potrdil, da se prizna 55 % subvencija na postavko amortizacije javne infrastrukture za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Tako dejanska subvencija predstavlja 37,317 % celotne omrežnine. 

Potrjena subvencija za leto 2017 na oskrb. območju REO

-1,1800 €/mesec brez DDV za vodomer DN 20

-3,5400 €/mesec brez DDV za vodomer DN 25


Vse ostale postavke na položnici za komunalne storitve ostajajo nespremenjene.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številkah 02 539 17 13,     02 539 17 17 ali elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. . 

Režijski obrat Občine Tišina

 

 

           

 

 

 

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije