Nedelja, 27. Maj 2018
   
baner.gif


AJPES obvešča o novostih


NE POZABITE - rok za predložitev letnih poročil je pred vrati!
 

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2016 prek spletnega portala AJPES do konca marca 2017. Prostovoljske organizacije predložijo tudi poročila o prostovoljstvu.

Predložitev letnega poročila lahko potrdite s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali z Obvestilom za AJPES. Tudi poslovni subjekti, ki v letu 2016 niste poslovali in ne izkazujete nobenega podatka v letnem poročilu, ga morate kljub temu predložiti AJPES.

Več na strani https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev. 

Že imate urejena pooblastila za predložitev podatkov iz letnih poročil? 

Letno poročilo za leto 2016 lahko predložite le na podlagi potrjenega pooblastila. Pripravite ga v elektronski obliki v sistemu e-POOBLASTIL na spletnem portalu AJPES. Izdelano pooblastilo lahko zastopnik subjekta elektronsko potrdi oziroma podpisanega pošlje pristojni Izpostavi AJPES v potrditev.  Pri izdelavi si lahko pomagate s priročnikom.

Se želite predstaviti v tujini?

Dobra boniteta podjetja je pomembna konkurenčna prednost tudi v tujini. Za vas bonitetno informacijo S.BON-1/IN pripravimo v enem dnevu – v angleškem, nemškem, italijanskem, madžarskem ali hrvaškem jeziku. Z boniteto BON-2 (na voljo v angleškem in hrvaškem jeziku) pa lahko v tujini dokazujete tudi plačilno sposobnost.

Več o bonitetnih informacijah, ki jim lahko povsem zaupate! →

Koledar pomembnejših dogodkov pri poslovanju:

18.03.2017: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju-javni sektor

23.03.2017: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni

30.03.2017: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov

31.03.2017: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju - velja za zasebni sektor

31.03.2017: Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke

31.03.2017: Poročila o prostovoljstvu: društva

 

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije