Torek, 18. September 2018
   
baner.gif


Lokalne volitve


Javna spletna stran lokalnih volitev 2018:

http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/ 
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018 

icon pdf  Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

____________________________________________________________________________

Rok za vložitev kandidatur je ČETRTEK, 18. OKTOBER 2018 DO 19.00 URE!

____________________________________________________________________________

Postopek kandidiranja in obrazci

VOLITVE ŽUPANA
icon word  Obrazec 
LV 4 - Kandidatura
icon word  Obrazec LV 5 - Soglasje kandidata
icon word  Obrazec LV 9 - Zapisnik_Politična stranka

VOLITVE OBČINSKI SVET
icon word  Obrazec LV 7 - Kandidatura_Volilna enota 1
icon word  
Obrazec LV 7 - Kandidatura_Volilna enota 2
icon word  Obrazec LV 8 - Soglasje kandidata
icon word  Obrazec LV 11 - Zapisnik_Politična stranka
icon word  Obrazec LV 12 - Seznam udeležnecev pri delu organa_Politična stranka
icon word  Obrazec LV 16- Volilna kampanja_Obvestilo organizatorju

VOLITVE OBČINSKI SVET - PREDSTAVNIK ROMSKE SKUPNOSTI
icon word  Obrazec LV 13 - Kandidatura
icon word  Obrazec LV 14 - Soglasje kandidata

VOLITVE VAŠKE SKUPNOSTI
icon word  Obrazec - Kandidatura_Volivci
icon word  Obrazec - Kandidatura_Politična stranka

icon word  Obrazec - Soglasje kandidata

__________________________
__________________________________________________

Obrazci za podporo volivcev

icon pdf  Navodila o obrazcih za dajanje podpore
icon pdf  Podpora kandidaturi za župana
icon pdf  Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
icon pdf  Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti
____________________________________________________________________________

04.09.2018

Predlaganje članov volilnih odborov

Politične stranke in drugi predlagatelji iz 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (tudi volivec posameznik) lahko do četrtka, 13. 09. 2018 do 14.00 ure predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. Obvezno je potrebno priložiti soglasje kandidata za člana volilnega odbora in njegovo izjavo iz petega odstavka 37. člena ZVL (sorodstvene vezi).

icon pdf  Določbe zakonov o imenovanju volilnih odborov
icon word  Obrazec – predlog za člana volilnega odbora
icon word  izjavo kandidata za člana volilnega odbora glede sorodstvenega razmerja s kandidatom

____________________________________________________________________________

03.09.2018 

Na podlagi 68. in 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Tišina na svoji 1. seji dne 03.09.2018, sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

I.

Na podlagi Poročila Občinske volilne komisije Občine Tišina z dne 06.10.2014 in na podlagi objave Ministrstva za notranje zadeve o številu volilnih upravičencev, se ugotovi, da je bilo na rednih lokalnih volitvah 05.10.2014 oddanih 1892 glasovnic  v prvem krogu volitev župana in da je število volilnih upravičencev na dan 03.09.2018 v občini Tišina 3454  (od tega 1948 v volilni enoti 1 in 1506 v volilni enoti 2).

 II.

Glede na določbo I. točke tega sklepa lahko listo kandidatov za občinski svet v občini Tišina na volitvah, ki bodo 18. novembra 2018, določi s podpisovanjem skupina volivcev iz volilne enote, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti (1% od števila volivcev v volilni enoti, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000) in sicer za:

       -          volilno enoto 1 skupina najmanj 30 volivcev
-      volilno enoto 2 skupina najmanj 30 volivcev.

 III.

Glede na določbo I. točke tega sklepa lahko kandidata za župana Občine Tišina na volitvah, ki bodo 18. novembra 2018, določi s podpisovanjem skupina najmanj 38 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini Tišina (2% od števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana).

 

Na Tišini, 03.09.2018
Številka: 041-0005/2018-3                                                                        PREDSEDNIK OVK OBČINE TIŠINA
                                                                                                                         Stanislav ŽIŽEK, univ. dipl. prav.

____________________________________________________________________________

03.09.2018 

Kandidata za člane občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti določijo volivci - pripadniki romske skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije Romov v občini.

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije