Sobota, 26. Maj 2018
   
baner.gif


Javni razpis za pripravniško strokovno tehnično delovno mesto - pravnik VII/1


Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih  (Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 40/12) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13-popr.) Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina objavlja prosto pripravniško strokovno tehnično delovno mesto
  

PRAVNIK VII/1

v občinski upravi občine Tišina.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       Najmanj visoka strokovna izobrazba, prva stopnja, pravne smeri
-       znanje uradnega jezika.

Naloge, ki se opravljajo na objavljanem prostem delovnem mestu, so:

-       izvajanje enostavnejših pravnih nalog;
-       sodelovanje pri zahtevnejših pravnih nalogah;
-       oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov;
-       druge naloge po navodilu ali pooblastilu župana ali direktorja občinske uprave.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1.  izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 

Prijava na prosto delovno mesto vsebuje tudi kratek življenjepis, kandidat pa naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo opravlja delo na delovnem mestu pravnik VII/1. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 8. mesecev s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto pripravniško strokovno tehnično delovno mesto pravnik VII/1« na naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani občine Tišina in Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire o tem, da niso bil izbrani.

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite pri županu g. Francu Horvat, na telefonski številki 02 539 17 10.

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije