Sobota, 26. Maj 2018
   
baner.gif


AJPES obvešča o novostih


NE POZABITE – rok za predložitev letnih poročil je pred vrati

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2015 prek spletnega portala AJPES do konca marca 2016. Prostovoljske organizacije predložijo tudi poročila o prostovoljstvu.

Več o predložitvi letnih poročil za leto 2015 

Novo – predložitev zaključnega računa ob prenehanju poslovanja

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki, nad katerimi se je v letu 2016 začel postopek stečaja ali likvidacije, oziroma so bili izbrisani v letu 2016, morajo predložiti zaključno poročilo na dan pred začetkom postopka oziroma na dan pred prenehanjem, v rokih, določenih z zakonom, ki ureja davčni postopek. Poslovni subjekti, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, začnejo uporabljati nove predpise s 1.1.2016, preostali pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Dodatne informacije

 

Koledar pomembnejših dogodkov pri poslovanju:

24.03.2016: Rok za oddajo večstranskega pobota - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
30.03.2016: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
31.03.2016: Rok za predložitev letnih poročil: za gospodarske družbe, za zadruge; za samostojne podjetnike; za društva; za politične stranke
31.03.2016: Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor)

31.03.2016: Poročila o prostovoljstvu: društva

AJPES logo    obvešča

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije