Sreda, 18. Julij 2018
   
baner.gif


Obvestilo - izdelava geodetskih načrtov vodotokov v občini Tišina


Glede na ponavljajoče se vremenske razmere (neprilike) in z njimi povezane poplave, ki so nam vsem še dobro v spominu in ne nazadnje obljub, da bomo poskrbeli za ureditev vodotokov, smo pristopili k izdelavi geodetskih načrtov Dobla, Mokoša in Erjavca, glavnih vodotokov, ki ob vsakem večjem deževju predstavljajo grožnjo našemu premoženju. Geodetski načrti so pogoj, da lahko pristopimo k izdelavi projektne dokumentacije ureditve vodotokov.

Geodetski dela, se bodo na terenu začela izvajati v ponedeljek, 14. marca 2016.

Vse občanke in občane ter lastnike zemljišč lepo prosimo za kooperativno sodelovanje, še posebej pa lastnike zemljišč, po katerih tečejo vodotoki, ki niso odmerjeni in so v vaši zasebni lasti, da dovolite vstop geodetom na vaša zemljišča z namenom izdelave geodetskega načrta.

Brez geodetskih načrtov ne moremo posegati v strugo vodotokov in zagotoviti njihovo pretočnost, saj moramo zagotoviti primeren padec, tudi glede na pritoke ostalih voda iz manjših jarkov.

AGROMELIORACIJE

Hkrati želimo vse udeležence v komasacijskih postopkih obvestiti, da pripravljamo vlogo za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije na posameznem komasacijskem območju, ki jo bo izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis za pridobitev sredstev za izvedbo agromelioracij na posameznem komasacijskem območju bo objavljen predvidoma v drugi polovici leta 2016.  Tudi v tem primeru bi vas prosili za sodelovanje. O vseh postopkih vas bomo sproti obveščali in tudi vabili predstavnike komasacijskih odborov na skupne sestanke.

Za vaše razumevanje in sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo.

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije