Petek, 17. Avgust 2018
   
baner.gif


Lokalne volitve


Javna spletna stran lokalnih volitev 2014

http://www.volitve.gov.si/lv2014

http://www.volitve.gov.si/lv2014/kandidati/seznam_obcin.html

____________________________________________________________________________

07.10.2014

1. Skupni rezultat udeležbe

Skupaj število volivcev z območja občine: 3525
Skupaj glasovalo po volilnem imeniku: 1892
Procent udeležbe v občini: 53,67 %

2. Skupni rezultat glasovanja za župana

HORVAT Franc 1469 glasov 79,11 %
CIGUT Tibor 388 glasov 20,89 %

3. Sestava občinskega sveta

Priimek in ime Naslov Ime liste
CIGUT Tibor Borejci 1 a SMC
FICKO Damjan Krajna 59 d SLS
FLISAR Oto Borejci 25 Neodvisna lista 
GAJŠT Vinko  Tropovci, Kolesarska 60  Neodvisna lista 
HORVAT Ivan  Petanjci 40 c  NSi 
KAROLI Milan  Gederovci 14  DESUS 
KNAUS Franc   Murski Črnci 45 d  Lista ZA občino Tišina  
KOLMAN Danijel  Petanjci 27  Lista občanov 
KOVAČ Danijel  Vanča vas 57  SMC 
KOVAČ Franc  Petanjci 18 a  Lista ZA občino Tišina 
KUHAR Saško  Tišina 35 c  SD 
OBAL Viktor  Rankovci 15 a  SDS 
PERTOCI Franc  Petanjci 11  SLS 
SERDT Ernest  Murski Črnci 54 c  DESUS 
CENER Slavko  Vanča vas 65 b  Romski svetnik 

icon pdf Skupni rezultati glasovanja po listah
icon pdf Preferenčni glasovi po listah

4. Skupni rezultat glasovanja za člana občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti

CENER Slavko 84 glasov 100 %

5. Rezultati volitev v vaške skupnosti

______________________________________________________________________________

17.09.2014

Občinska volilna komisija občine Tišina na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3 in 45/08 - ZLV-H) objavlja:

icon pdf  Razglas za volitve župana

icon pdf  Razglas za volitve članov občinskega sveta - volilna enota 1

icon pdf  Razglas za voliltve članov občinskega sveta - volilna enota 2

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Borejci

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Gederovci

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Gradišče

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Krajna 

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Murski Črnci

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Murski Petrovci

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Petanjci

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Sodišinci

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Tišina

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Tropovci

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Vanča vas

icon pdf  Razglas za volitve članov odborov vaških skupnosti naselja Vanča vas - Borejci, zaselek Romi

Posebna Občinska volilna komisija občine Tišina na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3 in 45/08 - ZLV-H) objavlja:

icon pdf  Razglas za volitve članov občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti

____________________________________________________________________________

17.09.2014

Predčasno glasovanje, glasovanje na domu in glasovanje na volišču za invalide

Občinska volilna komisija obvešča volivce, ki se iz posebnih razlogov ne morejo udeležiti glasovanja na rednih voliščih, kjer bodo potekale volitve za župana, člane občinskega sveta, člana občinskega sveta pripadnika romske skupnosti in člane odborov vaških skupnosti v nedeljo, 05. oktobra 2014, da lahko glasujejo na posebnih voliščih, in sicer:
- na volišču za predčasno glasovanje
na svojem domu
- na posebnem volišču za invalide

V nadaljevanju so kratka navodila za posamezne oblike posebnega načina glasovanja.

1) PREDČASNO GLASOVANJE 

V kolikor volivci na dan glasovanja niso doma oz. so odsotni iz kraja bivanja lahko glasujejo na predčasnem volišču, ki bo na sedežu občinske uprave na Tišini 4 (v sejni sobi).

Predčasno glasovanje je možno v naslednji terminih:

V SREDO, 01. 10. 2014 od  07:00  do  19:00  ure
V ČETRTEK, 02. 10. 2014 od  07:00  do  19:00  ure

2) GLASOVANJE NA DOMU

Volivec, ki zaradi bolezni ne more glasovati na volišču v svoji vasi, lahko glasuje pred volilnim odborom na svojem domu. Za glasovanje na domu mora volivec najpozneje do SREDE, 01. 10. 2014 oddati zahtevo za glasovanje na domu.
Zahtevo mora volivec posredovati na naslov: Občinska volilna komisija, Tišina 4, 9251 Tišina.
Obrazec zahteve je na voljo na občinski upravi Občine Tišina in na tej spletni strani.

icon pdf Obrazec za glasovanje na domu

3) GLASOVANJE NA POSEBNEM VOLIŠČU, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM

Volivec, ki želi glasovati na posebnem volišču namenjenem invalidom, mora najpozneje do SREDE, 01. 10. 2014 oddati zahtevo za glasovanje na tem volišču.
Zahtevo mora volivec posredovati na naslov: Občinska volilna komisija, Tišina 4, 9251 Tišina.
Obrazec zahteve je na voljo na občinski upravi Občine Tišina in na tej spletni strani.
POSEBNO VOLIŠČE ZA INVALIDE je na sedežu občinske uprave Občine Tišina, Tišina 4 v tajništvu (prtličje).

icon pdf Obrazec za glasovanje na posebnem volišču namenjenim invalidom

 ____________________________________________________________________________

17.09.2014

Občinska volilna komisija obvešča volivce, ki se iz posebnih razlogov ne morejo udeležiti glasovanja na rednih voliščih, kjer bodo potekale volitve za župana, člane občinskega sveta, člana občinskega sveta pripadnika romske skupnosti in člane odborov vaških skupnosti v nedeljo, 05. oktobra 2014, da lahko glasujejo po pošti.

1) GLASOVANJE PO POŠTI

Volivec, ki zaradi odsotnosti ne more glasovati na volišču v svoji vasi, lahko glasuje po pošti. Za glasovanje po pošti mora volivec najpozneje do SREDE, 24. 09. 2014 obvestiti občinsko volilno komisijo, da želijo glasovati po pošti.
Obvestilo mora volivec posredovati na naslov: Občinska volilna komisija, Tišina 4, 9251 Tišina.
Obrazec zahteve je na voljo na občinski upravi Občine Tišina in na tej spletni strani.

icon pdf Obrazec za glasovanje po pošti

 ____________________________________________________________________________

17.09.2014

Vse člane volilnih odborov želimo opozoriti, da je ponedeljek, 22. 09. 2014 zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor.

________________________________________________________________________

17.09.2014

Posredovanje podatkov o zaupnikih

Predstavnike kandidatur za župana, člane občinskega sveta, člana občinskega sveta pripadnika romske skupnosti in člane odborov vaških skupnosti, o katerih se bo odločalo 05. oktobra 2014, lahko do ponedeljka 29. 09. 2014 do 15:00 ure sporočijo seznam zaupnikov za posamezno volišče. Prosimo, da v zvezi z zaupniki na sedež Občinske volilne komisije, Tišina 4 posredujete naslednje podatke:

- ime in priimek,
- točen naslov,
-  reg. št. osebnega dokumenta,
- ime liste kandidatov oz. kandidata,
- volišče, za katerega bo s strani predlagatelja kot zaupnik pooblaščen.

Vsi zgoraj navedeni podatki so obvezni zaradi izpolnitve identifikacijskih potrdil za zaupnike.
Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat.
Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice v občini.

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije